Σπιρόμετρο Spirolab New

Το NewSpirolab είναι ένα τελευταίας τεχνολογίας σπιρόμετρο με έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης και προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με παλμικό οξύμετρο για βραχεία ή μακρά (κατά την διάρκεια της νύκτας) καταγραφή κορεσμού οξυγόνου SpO2 καθώς και της καρδιακής συχνότητας.Διαθέτει θερμικό, αθόρυβο εκτυπωτή και προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω θύρας USBή ασύρματα με τη χρήση Bluetooth.
 Πίσω στο: Σπιρόμετρα

Το NewSpirolab είναι ένα τελευταίας τεχνολογίας σπιρόμετρο με έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης και προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με παλμικό οξύμετρο για βραχεία ή μακρά (κατά την διάρκεια της νύκτας) καταγραφή κορεσμού οξυγόνου SpO2 καθώς και της καρδιακής συχνότητας.

Διαθέτει θερμικό, αθόρυβο εκτυπωτή και προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω θύρας USBή ασύρματα με τη χρήση Bluetooth.

Ο τρόπος ρύθμισης και χρήσης του είναι φιλικός και γίνεται σε ελάχιστο χρόνο, είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω της οθόνης αφής και των εικονικών πλήκτρων που διαθέτει. Το NewSpirolabπροσφέρεται για ευκολία στη μεταφορά και χρήση, αφού έχει μικρό βάρος και διαθέτει μπαταρία μεγάλης διάρκειας με προβολή ένδειξης στάθμης φόρτισης στην οθόνη.

Διαθέτει δυνατότητα πλήρους σπιρομετρικού ελέγχου με πάνω από 30 παραμέτρους καθώς και μνήμη για αποθήκευση έως 10.000 εξετάσεις. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων γίνεται είτε μέσω της οθόνης όπου υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης έως και 8 εμφυσήσεων, είτε από τη δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων μέσω του ενσωματωμένου θερμικού εκτυπωτή. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα σύγκρισης σπιρομέτρισης προ και μετά χρήσης βρογχοδιασταλτικού.

Ο αισθητήρας ροής του συστήματος χρησιμοποιεί αεροστρόβιλο (turbine) με υπέρυθρη μέτρηση περιστροφών, προσφέροντας εγγυημένη ακρίβεια χωρίς να απαιτεί συνεχή βαθμονόμηση (calibration). Είναι αποσπώμενος και χρησιμοποιεί χάρτινα επιστόμια μιας χρήσης. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης αισθητήρων μίας χρήσης με χαμηλό κόστος ώστε να αποφεύγεται η διαδικασία αποστείρωσης.

Παράμετροι σπιρομέτρησης:

FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lung Age, Extrapolated Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV (calculated).

Παράμετροι οξυμετρίας: 

%SpO2 and Pulse Rate (Min, Max, Average), Test duration, Total SpO2 Events, T90% (SpO2 time ≤89%), T89% (SpO2 time ≤88%), T40 (Bradycardia duration with Pulse Rate 120 BPM).