Σπιρόμετρο SPIRODOC

Τέσσερις συσκευές σε μία μονάδα:
1. ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ
2. ΟΞΥΜΕΤΡΟ
3. ΤΡΙΣΔΙΑΤΑΤΟΣ (3D) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
4. eDIARY
 Πίσω στο: Σπιρόμετρα

Τέσσερις συσκευές σε μία μονάδα:

1. ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ

2. ΟΞΥΜΕΤΡΟ

3. ΤΡΙΣΔΙΑΤΑΤΟΣ (3D) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

4. eDIARY

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Το spirodoc είναι ένα καινοτόμο σύστημα για την διερεύνηση / εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας σε τρεις (3) διαστάσεις.

- ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ

- ΟΞΥΜΕΤΡΟ

- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ο τρόπος ρύθμισης και χρήσης του είναι φιλικός και γίνεται είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω της οθόνης αφής, ανεξάρτητα από τον υπολογιστή ανάλυσης.

Το σπιρόμετρο:

Το spirodoc διαθέτει αποσπόμενη μονάδα σπιρομέτρησης. Ο αισθητήρας ροής της μονάδας χρησιμοποιεί αεροστρόβιλο (turbine) σε συνδυασμό με υπέρυθρη μέτρηση περιστροφών, προσφέροντας εγγυημένη ακρίβεια χωρίς να απαιτεί συνεχή βαθμονόμηση (calibration).

Το σύστημα διαθέτει μνήμη καταγραφής και αποθήκευσης έως και δέκα χιλιάδων εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων είτε παρουσιάζονται στη οθόνη της συσκευής, είτε μεταφέρονται σε υπολογιστή για περαιτέρω ανάλυση και εκτύπωση μέσω ειδικού λογισμικού, προσφέροντας πλήρη εξέταση σπιρομέτρησης.

Εκτός από το κλασσικό FVC τεστ, το Spirodoc μπορεί να εκτελέσει VC και MVV τα οποία θεωρούνται πλέον πολύ σημαντικά, ειδικά σε περιπτώσεις που το FVC δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ικανοποιητικά.

Το Spirodoc χρησιμοποιεί χάρτινα επιστόμια μίας χρήσης. Ο αισθητήρας ροής είναι αποσπώμενος και πρέπει να αποστειρώνεται από εξέταση σε εξέταση.

Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης αισθητήρων μίας χρήσης με χαμηλό κόστος ώστε να αποφεύγεται η διαδικασία αποστείρωσης.

Το οξύμετρο:

Το Spirodoc διαθέτει μία εξελιγμένη μονάδα οξυμετρίας η οποία παρέχει πλήρης εικόνα του ασθενούς.

• Στιγμιαία εκτίμηση του κορεσμού οξυγόνου με ένδειξη SpO2, σφύξεων και πληθυσμογραφήματος για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.

• Εκτέλεση δοκιμασίας βάδισης 6 λεπτών, με άμεση εκτίμηση της ανάγκης του ασθενούς για οξυγόνο μέσω του καινοτόμου "Δείκτη Διαφοράς Ο2" (O2-Gap index), ο οποίος εξελίχθηκε και εφαρμόστηκε από το κατασκευαστικό οίκο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Η εφαρμογή του ενσωματομένου καταγραφικού κίνησης 3 - αξόνων, παράλληλα με την οξυμετρία, δίνει την δυνατότητα καταγραφής της δραστηριότητας και κίνησης του ασθενούς κατά τη δοκιμασία, παρέχοντας μία πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων.

• Εύκολη και χωρίς να προβληματίζει νυκτερινή καταγραφή οξυμετρίας για την αρχική ανίχνευση διαταραχών κατά τη διάρκεια του ύπνου. πχ Υπνική Άπνοια. Η νυκτερινή οξυμετρία συνδυάζεται με τον ενσωματομένο καταγραφικό κίνησης 3-αξόνων για την παράλληλη καταγραφή της στάσης του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου. 

Καταγραφή κινητικότητας:

 Το Spirodoc έιναι το πρώτο σύστημα οξυμετρίας το οποίο κάνει χρήση ενσωματομένου καταγραφικού κίνησης. Μέσω της συνδυασμένης καταγραφής συσχετίζει την κίνηση (αριθμός βημάτων, ανάλυση κίνησης, στάση σώματος) και οποιοδήποτε επεισόδιο  αποκορεσμού του οξυγόνου. Κατά αυτόν τον τρόπο παρέχει μια πλήρη εικόνα για την εκτίμηση ασθενών με αναπνευστικές παθολογίες. πχ. ασθενείς με ΧΑΠ 

Το λογισμικό:

Το λογισμικό που συνοδεύει το Spirodoc, είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη, χρησιμοποιεί γραφικό περιβάλλον, ενώ προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης των ασθενών καθώς και τη δυνατότητα ανάκλησης και σύγκρισης των καταγραφών, που έχουν ληφθεί από αυτούς. Επίσης διαθέτει επιλέον ειδικά γραφικά για παιδιατρική χρήση.

Το εργοστάσιο κατασκευής είναι: MIR - Medical International Research, Ιταλία