Σπιρόμετρο Mini spir

Σύνδεση με Η/Υ σε πραγματικό χρόνο (on line) με το φιλικό σε χρήση λογισμικό WinspiroPRO
Προβολή γραφημάτων ροής/ όγκου και όγκου /χρόνου στην οθόνη του υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο.
Υπολογισμός ηλικίας πνευμόνων.
Συγκριτική σπιρομέτριση προ και μετά λήψη βρογχοδιασταλτικού (PRE-POST bronchodilator)
Πλήρης αναφορά αποτελεσμάτων δοκιμασίας σπιρομέτρησης & αντίστοιχη εκτύπωση.
 Πίσω στο: Σπιρόμετρα

Σπιρόμετρο για χρήση σε Η/Υ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικοί παράμετροι.

ΣΥΣΚΕΥΗ

• Φορητό σπιρόμετρο καταγραφής των εξής παραμέτρων:

• FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, *FVC,  *FEV1, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti,

• MVV (* = Best value).

• Παρέχεται με επαναχρησιμοποιούμενο αεροστρόβιλο αλλά και με αεροστρόβιλο μίας χρήσης όπου δεν απαιτείται καμμία   βαθμονόμηση.

• Εφαρμόζει άμεσα σε θύρα επικοινωνίας USB στον Η/Υ

• Δεν απαιτούνται άλλες συνδεσμολογίες , ούτε μπαταρίες

• Διαθέτει εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας για αυτόματη μετατροπή BTPS (Body Temperature and Pressure Saturated).

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ

Σύνδεση με Η/Υ σε πραγματικό χρόνο (on line) με το φιλικό σε χρήση λογισμικό WinspiroPRO

Προβολή γραφημάτων ροής/ όγκου και όγκου /χρόνου στην οθόνη του υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο.

Υπολογισμός ηλικίας πνευμόνων.

Συγκριτική σπιρομέτριση προ και μετά λήψη βρογχοδιασταλτικού (PRE-POST bronchodilator)

Πλήρης αναφορά αποτελεσμάτων δοκιμασίας σπιρομέτρησης & αντίστοιχη εκτύπωση.

Δυνατότητα επιλογής περιβάλλοντος για παιδιατρική εξέταση.

Βάση δεδομένων ασθενών 

Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και γραφημάτων απευθείας σε e-mail.

 

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται: θήκη μεταφοράς, CD λογισμικού WinspiroPRO & καλώδιο USB.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Αισθητήρας θερμοκρασίας:    ημιαγωγός (0-45 οC)

Αισθητήρας ροής:                Αμφίδρομος ψηφιακός στρόβιλος

Εύρος ροής:                        ± 16L/s

Ακρίβεια όγκου:                  ±3% ή 50mL

Ακρίβεια ροής:                    ±5% ή 200mL/s

Δυναμική αντίσταση στα      12L/s:    

Θύρα επικοινωνίας:             USB

Τροφοδοσία:                      παροχή από το USB

Διαστάσεις:                         52 x 128 x 26 mm

Βάρος:                               70 γραμμάρια