Το Digi-Lite IP είναι η εξέλιξη του Digi Lite που έχει δεχθεί μια αναβάθμιση για της χρήση κεφαλών Linear και Phased array.
 Πίσω στο: Διακρανιακός Υπέρηχος

 

H έκδοση DIGI LITE IP διαθέτει επιπλέον

 

·         Κεφαλή Linear ή Phased array.

·         Δυνατότητα για εξέταση των καρωτίδων (CCA, ECA, ICA)

·         Δυνατότητα εξέτασης triplex mode, B&W, έγχρωμο Doppler

      και  φασματική κυματομορφή Doppler.

·         Χρήση κοινής βάσης δεδομένων ασθενών.

·         Έκθεση που συμπεριλαμβάνει  στοιχεία και εικόνες από όλη την

εξέταση ( εγκεφαλικές αρτηρίες και καρωτίδες).