Το Digi-Lite είναι ένα εξειδικευμένο διαγνωστικό μηχάνημα για εξετάσεις στο χώρο της νευρολογίας. Είναι ένα ψηφιακό διακρανιακό Doppler τελευταίας τεχνολογίας με εξελιγμένη απεικόνιση M-mode. Έχει την ικανότητα να μετράει τη ροή αίματος στις κύριες αρτηρίες του εγκεφάλου αναίμακτα διευκολύνοντας την ανίχνευση στενώσεων και εμβόλων στην κυκλοφορία.
 Πίσω στο: Διακρανιακός Υπέρηχος

Το Digi-Lite είναι ένα εξειδικευμένο διαγνωστικό μηχάνημα για εξετάσεις στο χώρο της νευρολογίας. Είναι ένα ψηφιακό διακρανιακό Doppler τελευταίας τεχνολογίας  με εξελιγμένη απεικόνιση M-mode. Έχει την ικανότητα  να μετράει τη ροή αίματος στις κύριες αρτηρίες του εγκεφάλου αναίμακτα διευκολύνοντας την ανίχνευση στενώσεων και εμβόλων στην κυκλοφορία.

 

Το σύστημα Digi-Lite είναι διαθέσιμο σε 2 εκδόσεις:

• Ενός καναλιού (απεικόνιση μιας πλευράς)

• Δύο καναλιών (απεικόνιση και των δύο πλευρών)

 

Οι εφαρμογές του Digi Lite είναι:

• Διάγνωση εξωκρανιακής ή ενδοκρανιακής στένωσης

• Διάγνωσή και παρακολούθηση αγγειοσπασμού μετά από αιμορραγία ανευρύσματος

• Διάγνωση PFO (Patent foramen ovale) και RLS (Right to Left Shunts)

• Ανίχνευση και παρακολούθηση εμβόλων

• Εκτίμηση της εγκεφαλικής αυτορρύθμισης (vasomotor reserve)

• Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια επεμβάσεων στις καροτίδες

• Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσων

• Διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου

• Διάγνωση και παρακολούθηση αγγειοσπασμού μετά από αιμορραγία ανευρύσματος

• Παρακολούθηση παίδων με δρεπανοκυττετική αναιμία

• Ανίχνευση και παρακολούθηση εμβόλων

• Παρακολούθηση του σημείου της αποκατάστασης ροής κατά τη διάρκεια θρομβόλυσης (tPA treatment)

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Digi - Lite

• Έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τον εγκέφαλο σε 64 διαφορετικά βάθη ταυτόχρονα και να απεικονίζει 8 διαφορετικά φάσματα.

• Η συχνότητα της βασικής κεφαλής είναι 2MHz.

• Διαθέτει σύντομο χρόνο εξέτασης με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα για την ανίχνευση παθολογίας.

• Διαθέτει υψηλής ευαισθησίας Doppler και μπορεί να ανιχνεύσει τη ταχύτητα ροής στην αντίθετη πλευρά του εγκεφάλου.

• Περιλαμβάνει ένα προηγμένο σύστημα αναφορών (report) 2 επιπέδων που μπορούν να διαμορφωθούν από το χρήστη.

Summary Screen: περιλαμβάνει την άμεση σύγκριση μεταξύ των δύο πλευρών (δεξιά-αριστερή) του εγκεφάλου.

Final Patient Report: περιλαμβάνει διαφορετικά τμήματα πληροφοριών συμπεριλαμβάνοντας λεπτομερείς εικόνες από την εξέταση μετά από την επιλογή του χειριστή. 

• Διαθέτει φιλικό λογισμικό εύκολο στη χρήση.

• Οι εξετάσεις μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν και να ανακληθούν από τη μνήμη της συσκευής.

• Έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί με την προσθήκη μιας κεφαλής για την απεικόνιση των καρωτίδων. 

• Έχει τη δυνατότητα προσθήκης λογισμικού ανίχνευσης εμβολών. 

• Έχει τη δυνατότητα προσθήκης λογισμικού για να εκτελεί εξετάσεις όπως Vasomotor Reactivity Test (VMR), CO2 Reactivity.

• Είναι πλήρως μεταφερόμενο και  μπορεί να λειτουργήσει μέσω της οθόνης αφής. 

• Διαθέτει μεγάλη ποικιλία κεφαλών από 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz και 16 MHz.

• Δυνατότητα προμήθειας χρήσης στήριξης κεφαλών για την σταθερή και άμεση εξέταση.

 

H έκδοση DIGI LITE IP διαθέτει επιπλέον

• Κεφαλή Linear ή Phased array.

• Δυνατότητα για εξέταση των καρωτίδων (CCA, ECA, ICA) 

• Δυνατότητα εξέτασης triplex mode, B&W, έγχρωμο Doppler

      και  φασματική κυματομορφή Doppler.

• Χρήση κοινής βάσης δεδομένων ασθενών.

• Έκθεση που συμπεριλαμβάνει  στοιχεία και εικόνες από όλη την 

εξέταση ( εγκεφαλικές αρτηρίες και καρωτίδες). 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 έτη

Το εργοστάσιο κατασκευής είναι: Rimed, Ισραήλ