Το παρακλίνιο monitor “PM9000 express” προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία ενώ παράλληλα είναι φιλικό στη χρήση και εύκολο στη μεταφορά. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT 12,1 ιντσών όπου απεικονίζονται 8 κυματομορφές καθώς και αριθμητικές τιμές μετρούμενων και υπολογιζόμενων παραμέτρων. Το βάρος του δεν ξεπερνά τα 7,5 κιλά, ενώ μπορεί να λειτουργεί με τάση δικτύου αλλά και με τις εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Έχει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σταθμό, μνήμη για αποθήκευση “trends” 96 ωρών, ενώ μπορεί να εκτυπώνει κυματομορφές και “trends” στον ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή.
 Πίσω στο: Monitor

Το παρακλίνιο monitor “PM9000 express” προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία ενώ παράλληλα είναι φιλικό στη χρήση και εύκολο στη μεταφορά. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT 12,1 ιντσών όπου απεικονίζονται 8 κυματομορφές καθώς και αριθμητικές τιμές μετρούμενων και υπολογιζόμενων παραμέτρων. 

Το βάρος του δεν ξεπερνά τα  7,5 κιλά, ενώ μπορεί να λειτουργεί με τάση δικτύου αλλά και με τις εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Έχει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σταθμό, μνήμη για αποθήκευση “trends” 96 ωρών, ενώ μπορεί να εκτυπώνει κυματομορφές και  “trends”  στον ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή.

 

Βασική έκδοση:

• Έγχρωμη οθόνη 12,1 ιντσών TFT 

• Απεικόνιση έως 8 κυματομορφές

• 7 κανάλια ΗΚΓ I,II,III, AVR, AVL, AVF, Vx 

• Κανάλι ρυθμού αναπνοής (διαθωρακική αντίσταση)

• Αναίμακτη μέτρηση αρτηριακής πίεσης (NIBP)

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου SpO2 - πληθυσμογράφο

• Μέτρηση θερμοκρασίας 2 καναλιών

• Ανάλυση ΗΚΓ (ST, Average curve display + Extrasystoles)

• Αναγνώριση βηματοδότη

 

Επιπρόσθετα μπορεί να επεκταθεί με:

• ΗΚΓ 12 καναλιών

• Μέτρηση και απεικόνιση αιματηρής πίεσης IBP 2 καναλιών

• Θερμικό εκτυπωτή 50mm, 2 καναλιών 

• Κανάλι μέτρησης αερίων (Multi-Gas/02)

• Κανάλι μέτρησης καπνογραφίας C02  

• Ασύρματη σύνδεση δικτύου με κεντρικό σταθμό