Το παρακλίνιο monitor “PM8000 express” προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία ενώ παράλληλα είναι φιλικό στη χρήση και εύκολο στη μεταφορά. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT 8,4 ιντσών όπου απεικονίζονται 8 κυματομορφές καθώς και αριθμητικές τιμές μετρούμενων και υπολογιζόμενων παραμέτρων. Το βάρος του δεν ξεπερνά τα 5 κιλά, ενώ μπορεί να λειτουργεί με τάση δικτύου, με τροφοδοσία ασθενοφόρου αλλά και με τις εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Έχει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σταθμό, μνήμη για αποθήκευση “trends” 96 ωρών, ενώ μπορεί να εκτυπώνει κυματομορφές και “trends” στον ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή
 Πίσω στο: Monitor

Το παρακλίνιο monitor “PM8000 express” προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία ενώ παράλληλα είναι φιλικό στη χρήση και εύκολο στη μεταφορά. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT 8,4 ιντσών όπου απεικονίζονται 8 κυματομορφές καθώς και αριθμητικές τιμές μετρούμενων και υπολογιζόμενων παραμέτρων. 

Το βάρος του δεν ξεπερνά τα  5 κιλά, ενώ μπορεί να λειτουργεί με τάση δικτύου, με τροφοδοσία ασθενοφόρου αλλά και με τις εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Έχει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σταθμό, μνήμη για αποθήκευση “trends” 96 ωρών, ενώ μπορεί να εκτυπώνει κυματομορφές και  “trends”  στον ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή.

 

Βασική έκδοση:

• Έγχρωμη οθόνη 8,4 ιντσών TFT 

• Απεικόνιση έως 8 κυματομορφές

• 5 κανάλια ΗΚΓ I,II,III, AVR, AVL, AVF, Vx

• Κανάλι ρυθμού αναπνοής (διαθωρακική αντίσταση)

• Αναίμακτη μέτρηση αρτηριακής πίεσης (NIBP)

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου SpO2 - πληθυσμογράφο

• Μέτρηση θερμοκρασίας 2 καναλιών

• Ανάλυση ΗΚΓ (ST, Average curve display + Extrasystoles)

• Αναγνώριση βηματοδότη

 

Επιπρόσθετα μπορεί να επεκταθεί με:

• Μέτρηση και απεικόνιση αιματηρής πίεσης IBP 2 καναλιών

• Θερμικό εκτυπωτή 50mm, 2 καναλιών 

• Κανάλι μέτρησης καπνογραφίας C02  

• Ασύρματη σύνδεση δικτύου με κεντρικό σταθμό