Το πρωτόκολλο A-PRF διαθέτει την καλύτερη σύνθεση για την επουλωτική διαδικασία: κυτοκίνες βραδείας απελευθέρωσης, πλήρες φυσικό ινώδες, μονοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα και πρωτεΐνες πλάσματος µε μακροπρόθεσμη απελευθέρωση αυτόλογου ΒΜΡ-2

Το πρωτόκολλο A-PRF  διαθέτει την καλύτερη σύνθεση για την επουλωτική διαδικασία: κυτοκίνες βραδείας απελευθέρωσης, πλήρες φυσικό ινώδες, μονοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα και πρωτεΐνες πλάσματος µε μακροπρόθεσμη απελευθέρωση αυτόλογου ΒΜΡ-2

 

Εφαρμογές

• Ορθοπεδική

• Αναγεννητική ιατρική

• Δερματολογία 

• Αισθητική 

• Χειρουργική στόματος

 

Τα αποτελέσματα:

Οι in vivo κλινικές δοκιμές του A-PRF έδειξαν γρηγορότερη αγγείωση μετά από 2 εβδομάδες συγκριτικά με το κλασικό PRF, ενώ τα κλινικά αποτελέσματα παρουσίασαν ικανοποιητικότερη επούλωση στους μαλακούς και τους σκληρούς ιστούς