Οι Πιστοποιήσεις μας

 

Η Activia Medical είναι πιστοποιημένη ως προς την εμπορία και διακίνηση ιατρικών μηχανημάτων κατά τα πρότυπα EN ISO 13485:2016 και ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348.